גילוי נאות

גילוי נאות

פריוריטי ניהול נכסים בע"מ (להלן: "החברה") עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה 1995 ("חוק הסדרת העיסוק") ואינה עוסקת בייעוץ השקעות.

אין באמור בסקירות המופיעות באתר החברה ו/או בדף הפייסבוק שלה ו/או בכל עמוד של החברה ברשת חברתית (להלן "אתרי החברה") אחרת כדי להוות תחליף לשיווק השקעות על ידי משווק השקעות או מנהל תיקים בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואין לראות במידע המפורסם באתרי החברה משום הצעה לרכישת ני"ע ו/או קרנות נאמנות.

יודגש, כי החברה עשויה להחזיק בניירות ערך המוזכרים בסקירות המפורסמות באתרי החברה בתיקים המנוהלים על ידה עבור לקוחותיה, או בחשבונות הנוסטרו של החברה או חברות הקשורות אליה.

המידע המובא בסקירות מבוסס על מידע שפורסם על ידי החברות נשוא הסקירה, דיווחי החברות לציבור, מאגרי מידע פומביים ו/או באמצעי התקשורת השונים. פריוריטי ניהול נכסים בע"מ ו/או עובדיה לא יהיו אחראים למהימנותו של המידע, לנתונים המובאים בסקירות, לשלמות הסקירה ואין לראות בסקירה זו, ממצאיה או מסקנותיה משום המלצה לבצע פעולה כלשהי ו/או ליצירת רווח כלשהו לקורא.