קרנות גידור

קרנות גידור בישראל הינן שותפויות המתאגדות לצורך השקעות מתוחכמות.

קרנת גידור אינן מתאימות לכל משקיע היות ובחלקן רמות הסיכון גבוהות באופן יחסי.

בשונה מתיקים מנוהלים בקרנות גידור כספי המשקיעים (השותפים) נמצאים בחשבון משותף ומנהל הקרן מנהל את הכסף עבור כלל המשקיעים יחד.

לקרנות גידור ישנן אסטרטגיות שונות כאשר מטרתן לייצר תשואה גבוהה לאורך זמן.

ZINYUK Bond
שותפות מוגבלת המתמחה בהשקעה בשוק אגרות החוב המקומי, בעזרת אסטרטגיות גידור ומינוף נכסי הקרן על מנת להשיג תשואה עודפת על פני מדדי האג"ח הכללי.
נכסי הקרן נבחרו בקפידה לאחרי ביצוע מחקר ואנליזה מקיפה.
הקרן הוקמה בתחילת שנת 2017.

ZINYUK Global
שותפות מוגבלת המשקיעה בשווקי העולם ובישראל, תוך שימוש באסטרטגיות מסחר יומי וארביטראז' סטטיסטי.
הקרן הוקמה בשנת 2008.