קופת IRA

ניהול אישי IRA (ראשי תיבות: Individual Retirement Account) הוא מוצר פיננסי, שמאפשר לכם לקבל שליטה מלאה על ניהול כספי הגמל וההשתלמות שלכם. חברת פריוריטי מנהלת עבור לקוחותיה את קופות הגמל וההשתלמות שלהם (בשיתוף פעולה עם מיטב ד"ש) בניהול אישי תוך התאמתם לצרכים הייחודיים שלהם ושקיפות מלאה.

מוצר זה מיועד ללקוחות אשר מעוניינים בשליטה מלאה על החסכונות הפנסיונים שלהם.

השקעה בתיק ה-IRA מאפשר ניהול מותאם אישית תוך אפשרות לעדכון התיק בתדירות המתאימה לכם.

ניתן לנהל תיקי IRA במקרים הבאים:

  • כספי תיקון 190 לפקודת מס ההכנסה – הן בהפקדה ישירה לקופה בניהול אישי והן בניוד מקופה שעברה תיקון 190 במסלול השקעה רגיל. במועד פתיחת הקופה תחת קטגוריה זו, יש להוכיח קבלת קצבת זקנה בגובה הקצבה המזערית (4,498 ברוטו נכון לשנת 2021), או שיש לו צבירה למטרות קצבה בסכום שלא יפחת מ- 1.343 מיליון ₪.
  • קרן השתלמות – החל מיתרה של 200,000 ₪.
  • כספי תגמולים נזילים שהופקדו עד ליום 31.12.2005 בקופת גמל של עמית במעמד עצמאי וחלפו לפחות 15 שנים ממועד ההפקדה הראשון לקופה
  • כספים שהופקדו עד ליום 31.12.2007 בקופות גמל עצמאיות או שכירות, והחל מגיל 60.
  • כספי מוטבים – ניוד ישירות מקופת עמית שנפטר או מקופה על שם המוטב.
  • כספי פיצויים שעברו התחשבנות מס.