ניהול תיק כשר

בית השקעות פריוריטי מתכבד להודיע על שיתוף פעולה עם "תשואה כהלכה" – וועד הרבנים לחיסכון ופנסיה כהלכה.

מטרת שיתוף הפעולה הוא להסיר את החסמים ההלכתיים שהיו עד כה בהשקעה בבורסה:

* איסור ריבית – חברות בבעלות ישראלית אשר אינן מחזיקות היתר עיסקא. כל המקבל מהן רווחים עובר על איסור ריבית מדאורייתא.

* שמירת שבת – השקעות מהותיות בחברות לא שומרות שבת, יש בכך סיוע שיש בו ממש בחילול שבת.

* פסח – חברות הנסחרות בבורסה שאינן מוכרות את החמץ ברשותם. כתוצאה מכך המחזיק במניות החברה – מחזיק חמץ בפסח.

החל מחודש מחודש אדר תשע"ט, מרץ 2019, בית ההשקעות פריוריטי הינו בית השקעות בעל תעודת כשרות, המאושר לנהל תיקי השקעות כשרים, תחת

פיקוח הוועד.

תיקי השקעות כשרים בפריוריטי מושקעים במסלולי השקעה שפותחו על מנת לאפשר לציבור שומרי התורה והמצוות ליהנות משיעורי תשואה דומים לתיקי

השקעות במסלולים הכלליים.